חסכון פנסיוני וקרן השתלמות

יגיע היום שבו אצא לפנסיה, אטייל סביב העולם, אלמד, ואעשה את כל הדברים שאין לי זמן לעשות כעת" .האמנם?

בעת הפרישה נפסיק לעבוד למחייתנו, האם דאגנו מבעוד מועד להכנסה חלופית?

אדם הפורש מעבודה בישראל זכאי לקצבת זקנה מהביטוח הלאומי שאין בינה לבין הכנסה טרם יציאתו לגימלאות כל קשר. ולכן, על מנת להבטיח רמת חיים נאותה גם בתקופה זו, עליו לחסוך בחסכון פנסיוני.

משנת 2008 קיים חוק פנסיית חובה לשכירים.

החיסכון הפנסיוני הינו מוכר במס וכולל שלושה רכיבים :

  • חסכון שיהפוך לקצבה חודשית שתשולם עד סוף ימיך.
  • ביטוח למקרה אבדן כושר עבודה (או קצבת נכות)
  • ביטוח למקרה פטירה (או קצבת שארים)

בישראל קיימות שלוש תכניות לחסכון פנסיוני שבהן משיכת הכסף אפשרית בגיל הפרישה ובצורה של קצבה:

  • ביטוח מנהלים או תגמולים לעצמאים
  • קרן פנסיה
  • קופת גמל

כמו כן, קיימת גם קרן השתלמות שבה חוסך העובד השכיר והמעסיק, או העצמאי, בתכנית זו , לאחר תקופה בת שש שנים, הכסף נזיל וניתן למשיכה בצורה הונית.

כל אחד מאתנו הוא יחיד ומיוחד ולכן חשובה מאוד התאמה אישית של החיסכון הפנסיוני למבוטח.

חלי דיין ביטוח מתאימה לך תכנית פנסיונית , לאחר בחינת נתוניך האישיים ותכניות הקיימות לך מהעבר כי שיתאפשר לך להגיע לפרישה בצורה שתבחר. כל זאת תוך מתן שירות מסור וליווי  אישי לאורך זמן.

חסכון פנסיוני וקרן השתלמות