ביטוח משכנתא

ביטוח משכנתא הינו תכנית ביטוח המיועדת לציבור מקבלי המשכנתא.
הביטוח נדרש ע"י הבנק המלווה על מנת להבטיח את יציבותה הכלכלית של המשפחה בעת חו"ח פטירה של אחר הלווים או במקרה של נזק לנכס.
הביטוח משלב בין שני סוגי ביטוח שונים. ביטוח חיים וביטוח מבנה
ביטוח חיים למשכנתא:
אמנם ביטוח לא יכול למנוע את הגרוע מכל, אך במקרה של מוות בטרם עת של אחד הלווים, הביטוח יימנע קושי כלכלי של המשפחה בכך שייתרת ההלואה תשולם לבנק ע"י חברת הביטוח..
ביטוח מבנה למשכנתא:

ביטוח המבנה מכסה את הנזק שייגרם לדירה במקרים חמורים המצויינים בפוליסה (כגון: אש, רעידת אדמה וכו,). הפוליסה משועבדת לבנק על מנת להבטיח את החזרת ייתרת המשכנתא במקרה שהנזק יהיה חמור והלווה לא יוכל להמשיך ולהחזיר את חובו.

חלי דיין ביטוח דואגת להפקת פוליסות משכנתא במהירות הנדרשת ע"י הבנק, תוך שימת לב לפרטים הדרושים על מנת להעניק ללקוחותיה את הפוליסה המיטבית ובמחיר אטרקטיבי.

ביטוח משכנתא