אובדן כושר עבודה

הכנסה שלנו הינה הבסיס הכלכלי העיקרי של משפחתנו.
אנו סומכים על הכנסתנו למימון הוצאות המשפחה הרבות והמשתנות. זו הסיבה שיש לבטח הכנסה זו .
 
ביטוח אבדן כושר עבודה מגן על המבוטח מפני מצב שבו יאבד את יכולתו לעבוד בגלל תאונה או מחלה.
הפיצוי מתקבל לאחר תקופת המתנה שנקבעת מראש, וגובהו אינו עולה על 75% מהכנסת המבוטח לפני מקרה הביטוח.
תכנית ביטוח זו מגינה עליך מפני מצב בלתי צפוי שכזה ומאפשרת לך ולבני משפחתך לשמור על רמת חיים נאותה.
 
משנת 2008, ביטוח אבדן כושר עבודה מכוסה במסגרת פנסיית חובה ברמה מסוימת לשכירים. עצמאים, לעומת זאת, צריכים לבטח את עצמם.
 
חלי דיין ביטוח תתאים עבורך את התכנית הנכונה ביותר תוך בדיקת צרכיך האישיים, סקירת תכניות הביטוח הקיימות והתאמה בניהם.

אובדן כושר עבודה